Fotowoltaika – jakie ma zalety?

Fotowoltaika to rodzaj technologii energii słonecznej, która przekształca światło w energię elektryczną poprzez efekt fotowoltaiczny. Systemy PV obejmują zarówno małe, mieszkalne i komercyjne instalacje dachowe lub zintegrowane z budynkiem, jak i duże elektrownie fotowoltaiczne.

Systemy PV mają wiele zalet w porównaniu z innymi rodzajami wytwarzania energii elektrycznej:

Niski koszt operacyjny

Systemy PV mają niskie koszty operacyjne, ponieważ nie zużywają paliwa do wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto, konserwacja jest minimalna; większość paneli ma gwarancję na 25 lat i działa przez 30 lat lub więcej.

Brak emisji

Panele fotowoltaiczne (PV) podczas pracy nie emitują żadnych gazów cieplarnianych ani lokalnych zanieczyszczeń. Jest to ważna zaleta w porównaniu z konwencjonalnymi elektrowniami, które podczas pracy emitują do atmosfery dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2) i cząstki stałe. Emisja CO2 z paliw kopalnych odpowiada za około trzy czwarte globalnego ocieplenia, więc zmniejszenie tej emisji ma znaczący wpływ na działania na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Wysoka sprawność

Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną bez żadnych ruchomych części i bez żadnych zanieczyszczeń podczas pracy, co skutkuje bardzo wysoką sprawnością.

Jeśli chcesz ją zainstalować na swoim domu, to koniecznie sprawdź witrynę internetową, aby poznać szczegóły: https://mlsystem.pl/fotowoltaika-bialystok/.

Zobacz również