TP Advisory to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie cen transferowych. Ceny transferowe to kwoty ustalane pomiędzy spółkami zależnymi, które są częścią tej samej grupy kapitałowej i dokonują transakcji handlowych między sobą sobą. W przypadku takich transakcji istotne jest, by ceny ustalane były zgodne z rynkowymi cenami, które obowiązywałyby pomiędzy niezależnymi podmiotami. Firma TP Advisory proponuje usługi doradcze w zakresie cen transferowych, które umożliwiają klientom na uniknięcie kłopotów powiązanych z błędnym wyznaczaniem tych cen. Doradztwo w zakresie cen transferowych obejmuje głownie ocenę i optymalizację polityki cenowej, analizę transakcji w celu określenia właściwych cen oraz przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, TP Advisory zapewnia klientom rzetelne doradztwo w zakresie cen transferowych, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. dokumentacja cen transferowych